11 april 2017

Kort om Stockholm

Jag pratade igår med en kollega som är invandrad från mellanöstern, och muslim. Jag uttryckte min oro att han och andra "synliga" muslimer (hans utseende matchar standardbilden av en muslim - minus turbanen) skulle få jobbigare efter Stockholmsattacken. Vi har pratat förut om IS och deras metoder och enligt honom finns det inget stöd i Koranen för pratet om att bli martyr i det Heliga Kriget genom att begå terrorhandlingar. Jag fick en länk av honom, som jag tyckte det kunde vara idé att dela vidare:

Huvudbudskapet i den texten är detta:
Enligt islam har alla friheten att tro, praktisera, predika och följa den religion som de själva vill. Den heliga Koranen beskriver: ”Det finns inget tvång i religionen”. (2:257).
Denna vers förklarar att människor i hela världen är helt fria att välja sin tro, beroende på vad de vill. Det finns ingen som kan tvinga någon att konvertera till religionen islam. Den heliga Koranen förklarar att trosfrihet är en grundläggande rättighet för alla människor.

Så, det var allt jag tänker skriva om Stockholm - tror jag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar