17 juni 2013

45s per km - hur kommer jag dit?

Jag utlovade en plan för min framtida träning.

En snabb tanke som dyker upp är att ha minst ett pass i veckan där jag kör Halénsbacken ett par gånger och verkligen tar i. Varvet är 1,5km långt så 3 varv blir 4,5km vilket motsvarar ett "normalt" MTB-varv. Tidsmässigt ligger ett sådant 1,5km-varv för mig idag på c:a 7min och skulle enligt tidigare uträkning behöva bli lite drygt 1 minut snabbare. Då "retur"-delen är nerför ett motionsspår vill jag inte göra några höjningar där - och det ger inget bidrag till träningen - så jag får fokusera på att minska tiden uppför. Detta är lätt mätbart via Strava - jag har 20s till backrekordet, där är ett tydligt delmål.
5km-spåret på I15 är också en bra värdemätare, tyvärr är den livligt trafikerad av andra motionärer så inte heller där kan man satsa för hårt utför. Men jag kan dock ha som mål att korta min tid på den 2.8km långa uppförsdelen med 45s per km, vilket blir ungefär 2min. Det känns spontant som en närmast omöjlig uppgift, men ska jag ha någon chans att nå topp 5-10 är det dags att jobba lite. 

Jag vet inte om jag har förmågan att pressa mig tillräckligt för att nå ens halvvägs till något av de här målen, men jag kan ju alltid försöka...

Jag börjar såhär,  på en rätt låg och diffus målnivå, så får vi se vad som händer framöver. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar